راهنما

جهت خرید موزیک از این سایت باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر حساب کاربری ندارید ، از طریق ثبت نام یک حساب کاربری ایجاد کنید و رمز عبور و ایمیل خود را به خاطر داشته باشید تا برای ورود به حساب کاربری در دفعات بعدی استفاده نمایید.

در انتهای صفحه موزیک مورد نظر قسمتی با عنوان خرید یا پیش خرید وجود دارد که از این قسمت می توانید موزیک را خریداری و حمایت کنید .


مبلغ موزیک

تمامی مبالغ درج شده در سایت به تومان میباشند.

مبلغ موزیک ها در این سایت به طور کلی به دوصورت ممکن است باشد:

1 - دلخواه :

در این حالت شما می توانید با در نظر گرفتن مبلغ حداقلی تایین شده مبلغ دلخواه مد نظر خود را وارد و پرداخت نمایید . هنگام وارد کردن مبلغ ، مبلغ وارده شده به صورت حروف در زیر قسمت مربوطه نمایش داده می شود ؛ اگر رنگ این متن قرمز باشد به معنای این است که ملغ وارد شده مورد پذیرش نیست و از حداقل تایین شده کمتر است.

2 - مشخص :

در این حالت فقط مبلغ تایین شده را می توانید پرداخت نمایید .


دریافت فایل های موزیک

اگر موزیک را در حالت "خرید" خریده اید فایل ها بلافاصله قابل دانلود هستند. اگر موزیک را "پیش خرید" کرده اید باید منتظر انتشار موزیک بمانید ؛ بعد از انتشار موزیک می توانید با ورود به حساب کاربری خود ، از صفحه موزیک یا حساب کاربری ، موزیک را دریافت نمایید.

خبر انتشار هر موزیک به ایمیل خریداران آن ارسال می شود.